Saturday

Padma Shri Awardees From Jain Commuity

Year
Name
Stream
State
2003
Shri Nemi Chandra Jain
Arts
Delhi
2003
Shri Om Prakash Jain
Arts
Delhi
2002
Darshana Navnitlal Jhaveri
Literature & Education
Maharashtra
2002
Shri Gyan Chand Jain
Literature & Education
Delhi
2002
Dr. Prakash Nanalal Kothari
Medicine
Maharashtra
2001
Dr. Sunil Manilal Kothari
Arts
Delhi
1999
Dr. (Smt.) Saryu Vinod Doshi
Arts
Maharashtra
1992
Arts
Maharashtra
1992
Arts
Maharashtra
1992
Arts
Maharashtra


1 2 3 4 5  Next

No comments:

Popular Jains This Week