Saturday

Padma Shri Awardees From Jain Commuity

Year
Name
Stream
State
1985
Shri Shital Raj Mehta
Medicine
Rajasthan
1984
Shri Dharamchand Patni
Social Work
Manipur
1982
Shri Virendra Prabhakar
Arts
Delhi
1981
Dr. Hari Krishna Jain
Science & Engineering
Delhi
1981
Dr. Pramod Karan Sethi
Medicine
Rajasthan
1977
Dr. Madhuri Ratilal Shah
Literature & Education
Maharashtra
1973
Dr. Narendra Singh Jain
Medicine
Delhi
1972
Shri Mohan Mull Chordia
Trade & Industry
Tamil Nadu
1970
Smt. Sumathiben  Shah
Literature & Education
Maharashtra
1968
Shri Balasaheb Amgonda Patil
Literature & Education
Maharashtra


1 2 3 4 5  Next

No comments:

Popular Jains This Week